Autojen vuokrausehdot

  1. Vuokra-ajan umpeutuessa vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton takaisin omistajalleen. Mikäli autoa ei palauteta sovitussa ajassa on vuokraaja velvollinen maksamaan 170 euroa vuokraa ylimenevistä vuorokausista.
  2. Vuokraaja ei saa luovuttaa tai vuokrata autoa henkilölle jonka nimeä ei ole mainittu vuokrasopimuksessa. Vuokraaja sitoutuu myös pitämään hyvää huolta autosta.
  3. Mikäli autolle sattuu vahinkoja sitoutuu vuokraaja ilmoittamaan tapahtuneesta paikalliselle poliisi viranomaiselle. Vuokraaja huolehtii myös siitä että poliisikuulustelu suoritetaan ja että omistajalle ilmoitetaan tapahtumasta valittömästi. Omistaja päättää missä ja milloin auto korjataan.
  4. Vuokraajalla on 800 euron omavastuu. Entisen itäblokin maissa omavastuu on 20 prosenttia auton arvosta.
  5. Vuokraaja vastaa itse kemikaaleista, kaasusta sekä mahdollisesta renkaiden korjaamisesta.
  6. Mikäli vuokraaja tahallisesti tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena aiheuttaa autolle vahinkoja on hän itse korvausvelvollinen omistajalle sekä kolmansille osapuolille.
  7. Mahdolliset oikeuskiistat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.
  8. Auto on palautettaessa oltava samassa kunnossa kun se oli luovutettaessa, muuten auton siivouksesta peritään 80 euroa.